Magazynowanie

W obiektach zlokalizowanych terenach terminali portowych przeładowujemy i przechowujemy towary masowe, jak i drobnicowe oraz wykonujemy znakowanie kodami identyfikacyjnymi oraz inne prace. Szerokie ramy czasowe dostępności magazynów zapewniają najwyższą płynność planowanych oraz interwencyjnych operacji.