Odprawy celne

Zapewniamy dokonanie czynności celnych i realizujemy wszystkie formalności związane z międzynarodowym obrotem towarów zgodnie polskimi i unijnych przepisami. Przeprowadzamy wymagane prawem procedury i operacje dla pozyskania wymaganych wyników badań i certyfikatów, odbieramy i kompletujemy niezbędną dokumentację i przedkładamy ją w obowiązujących terminach, instytucjom i organom państwowym.