Usługi

Oferujemy kompleksową obsługę spedycyjną towarów i ładunku w kontenerach uniwersalnych i specjalizowanych od nadawcy do odbiorcy, lub wybrany przez klienta element takiej obsługi:

  • transport samochodowy, kolejowy lub morski, na terenie Polski i za granicą w tym przewozy towarów sypkich w specjalizowanych auto -silosach.
  • przeładunki towarów i kontenerów w portach morskich i na terminalach.
  • obsługę rozładunku kontenerów specjalizowanych do przewozu płynów lub materiałów sypkich.
  • formowanie lub rozformowywanie towarów dostarczonych do portów morskich różnymi jednostkami transportowymi.
  • konfekcjonowanie w bigbagi towarów dostarczonych do portu luzem.
  • montaż filexitanków w regularnych 20 stopowych kontenerach
  • składowanie towaru w kontenerach w magazynach celnych i na składach celnych.
  • składowanie towarów drobnicowych i masowych w magazynach i na składach otwartych i zamkniętych w tym w magazynach i na składach celnych