Ochrona środowiska

Troska o środowisko naturalne jest dla Forline zadaniem o najwyższym priorytecie.

Odpady powstałe podczas przeładunków towarów są skrupulatnie sortowane ze względu na rodzaj użytych materiałów, a następnie przekazywane jednostką zajmującym się zbiórką i dalszym przetwarzaniem surowców.

Wykorzystanie przełomowych rozwiązań technologicznych pozwala nam na monitoring zużycia nośników energii w czasie rzeczywistym a świadomość pracowników oraz odpowiednie procedury pozwalają na jego minimalizację.