Certyfikaty

Towary paszowe to ładunki wymagające szczególnej uwagi. Jako dowód pełnego zaangażowania w upowszechnianie najlepszych standardów, spółka przystąpiła do łańcucha certyfikacji GMP+.

 • Certyfikat GMP+
  Certyfikat GMP+

Od 2004 posiadamy licencję na wykonywanie krajowych i międzynarodowych zarobkowych przewozów rzeczy oraz usług spedycyjnych.

 • Licencja PL
  Licencja PL
 • Licencja EU
  Licencja EU

Członkowie zarządu sprawują bezpośrednią kontrolę nad operacjami transportowymi. Ich kompetencje potwierdzają poniższe certyfikaty CPC.

 • Certyfikat CPC
  Certyfikat CPC